Ochrana osobních údajů

 

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, které hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

Správce údajů: Souhlasem udělujete nám, Glamping Mileč s.r.o. a Mileč garden s.r.o. abychom v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR zpracovávali jako správci osobní údaje dle podmínek níže.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů: V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout při vyplnění rezervačního formuláře nebo při jiné aktivitě související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů.

Konkrétně zpracováváme následující údaje:

 1. Vyplnění rezervačního formuláře:
  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Délka rezervace vč. příjezdu a odjezdu
 2. Účel zpracování:
  • Vyřízení Vašeho dotazu či poptávky
  • Zasílání obchodních zpráv a marketingových materiálů na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud jste naším zákazníkem, můžeme Vás informovat o novinkách a aktuálních nabídkách souvisejících s našimi službami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu info@glampingmilec.cz

Doba uchování osobních údajů: Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Po uplynutí této doby budou údaje bezpečně smazány nebo anonymizovány.

Další zpracovatelé: Pro zasílání obchodních zpráv sdílíme údaje s třetí stranou, službou Ecomail. Tato služba má přístup k údajům pouze za účelem poskytování těchto služeb a je povinna dodržovat všechna pravidla ochrany osobních údajů stanovená GDPR.

Další nepřímé údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies pro účely nabízení relevantního obsahu a usnadnění procházení webových stránek
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Bezpečnost osobních údajů: Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo je tento účel definován zákonem.

Naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, což minimalizuje možnost odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.)

Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří naše webové stránky používají.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace o vypnutí sběru cookies použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Ukládání cookies můžete nastavit i pomocí vyskakovacího okna při první návštěvě stránek nebo pomocí lišty vpravo dole.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování

Svůj požadavek napište na e-mail: info@glampingmilec.cz

Rezervace - stan

Rezervace - igloo

Rezervace - chatka